Poziv k javni razpravi in soočenju strokovnih stališč glede spopadanja z epidemijami

1100

Sporočilo za javnost Iniciative slovenskih zdravnikov

29. 6. 2022 – Dosedanji boj z epidemijo covida-19 je brez dvoma močno posegel v vsakdanje življenje vsakega izmed nas. Kot demokratični družbi nam zato ne bi smelo biti v ponos, da v preteklih dveh letih nismo bili priča niti enemu samemu javnemu soočenju različnih strokovnih stališč v zvezi s spopadanjem z epidemijo.

Novi predsednik vlade dr. Robert Golob je pred volitvami zagotovil tesno sodelovanje s civilno družbo, zato slednja sedaj na tem področju upravičeno zahteva drugačen odnos in obljubljen dialog, zlasti z medicinskimi in pravnimi strokovnjaki, ki jih je znotraj civilne družbe veliko.

Glede na to, da je dosedanji boj z epidemijo covida-19 po hitrem postopku posegel in na veliko področjih tudi močno vplival na tok naših življenj, je pred napovedanim jesenskim valom epidemije covida-19 brez dvoma potrebna široka javna razprava in soočenje različnih stališč znotraj strokovne javnosti. Izključno to lahko privede do družbenega dogovora in konsenza, kako v ponovno zaostreni epidemiološki situaciji ustrezno ukrepati in imeti pri tem večinsko podporo državljanov. Vzpostavitev dialoga in skupni dogovor bi tudi ponovno vzpostavila že skoraj povsem izgubljeno zaupanje v stroko.

Da bi civilna družba doprinesla k soočenju različnih strokovnih stališč, je bilo v sredo, 15. junija 2022, v Grand Hotelu Union, organizirano strokovno omizje o dosedanjem in bodočem spopadanju z epidemijami. Udeleženci omizja so navzočim medijem predstavili dosedanje medicinske in pravne ugotovitve v zvezi s spoprijemanjem z epidemijo ter podali priporočila za v bodoče. Na omizju so strokovna stališča predstavili: Biserka Ilin, dr. med., Sabina Senčar, dr. med., odvetnik Domen Gorenšek, dr. Tomaž Makovec, mag. farm., Petra Mihalek Novak, dr. med. in mikrobiolog dr. Žiga Zebec.

Na predstavitev strokovnih stališč in soočenje argumentov so bili med drugim vabljeni tudi predsednik Vlade RS dr. Robert Golob, minister za zdravje RS Danijel Bešič Loredan, dr. med., predsednica Državnega zbora RS mag. Urška Klakočar Zupančič, dr. Ivan Eržen, dr. med., predsednica Zdravniške zbornice Slovenije dr. Bojana Beović, dr. med. in Mario Fafangel, dr. med. Na vabilo se slednji niso odzvali ali pa so svojo odsotnost opravičili.

V sklepni misli omizja je koordinator projekta Blaž Filipič, univ. dipl. bioteh., apeliral na medije, da zaključke omizja, ki ga je moderiral Gaber Marolt, EMBA, posredujejo slovenski javnosti. Medije je tudi nagovoril, naj se borijo proti samocenzuri in pozval k strokovni razpravi, ki na samem omizju zaradi odsotnosti druge strani ni bila mogoča. Z vzpostavitvijo dialoga bi lahko poiskali rešitve, ki bi bile učinkovitejše kot dosedanji epidemiološki ukrepi.

K javni razpravi in soočenju strokovnih stališč glede spopadanja z epidemijami pozivamo (po abecednem vrstnem redu):

Silva Bandelj, univ. dipl. bibl. in prof. slo. j., bibliotekarka
doc. dr. Samo Beguš, univ. dipl. inž. el.
Milan Casagrande, dipl. psiholog
Špela Casagrande, prof. slov. in angl. jezika
Biljana Dušić, dr. med.
Blaž Filipič, univ. dipl. bioteh.
Renata Filipič, predmetna učiteljica kemije, svetnica
Špela Filipič, mag. prof. glas. ped. in mag. prof. pred. vzg.
dr. Rock Finale, univ. dipl. inž. kraj. arh.
Irena Fišer, prof. spec. in reh. ped.
dr. Ajda Flašker, biotehnologinja (bioznanosti)
Ula Gojo, prof., univ. dipl. lit. komp., specializant psihoterapije TA
pater Karel Gržan, mag. s področja teologije in dr. sci. s področja literarnih ved
doc. dr. Katarina Habe, univ. dipl. psih., Akademija za glasbo, UL
izr. prof. dr. Mateja Habinc, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, UL FF
dr. Milan Hosta, dipl. šp. vzgoje in dr. filozofije
Biserka Ilin, dr. med., spec. psihiater, pedopsihiater, psihoterapevt
asist. dr. Ana Kavčič Pucihar, akad. glasb. flavtistka – spec. in prof. flavte
Simona Knific Vesel, dipl. ustna higieničarka
Gorazd Kocjančič, filozof, pesnik in prevajalec
izr. prof. Igor Koršič, nekdanji (upokojeni) predstojnik katedre za zgodovino in teorijo filma, UL AGRFT
mag. Martina Kos, univ. dipl. Prav.
dr. Silvo Koželj, psihoterapevt
Živan Krevel, dr. med., univ. dipl. Biol.
doc. dr. Aleksandra Krivograd Klemenčič, univ. dipl. Bio., UL FGG
dr. Anabelle Križnar, dr. um. zg.
Polonca Krobat, dipl. vzg., mag. manag.
Nina Majcen, univ. dipl. bioteh. in mag. kog. znan.
asist. dr. Tomaž Makovec, mag. farm., UL Medicinska fakulteta
dr. Tomaž Mastnak, sociolog in publicist
Tanja Matko, univ. dipl. prav.
Jasmina Mazej, prof. slo. in soc.
Slavko Melik, prof. geog. in zgo.
dr. Jasna Mićunović, dr. vet, med., vodja bakteriološkega laboratorija UL VF IMP
Petra Mihalek Novak, dr. med., spec. oftalmologije, FEBO
mag. Miran Možina, dr. med., spec. psihiater in psihoterapevt
mag. Jelena Novak, profesorica angleškega jezika in biologije
Marko Novak, dr. med., spec. kirurg
Marija Pahor, predmetna učiteljica kemije, svetnica
mag. Petar Papuga, dr. med.
Anda Perdan, dr. med., spec. splošne medicine
doc. dr. Polona Petek, predstojnica Katedre za filmske in televizijske študije, UL AGRFT
Nedeljka Petrovič Koren, dr. med., spec. druž. in urgentne medicine
mag. Vladimir Pirnat, dr. med., spec. int. med.
Špela Peternel, dr. biomed., univ. dipl. biol.
Jure Pogačnik, univ. dipl. prav.
Petra Prodan Šumnik, dr. dent. med.
mag. sci. Martina Puc, mag. farm., spec., MBA
Bojana Pustinek, prof. zgod. in soc.
izr. prof. dr. Igor Pušnik, univ. dipl. inž. el.
prof. dr. Gregor Radonjič
mag. Liljana Radosavljević, prof. matematike in slovenščine
Nina Radin, dipl. bab.
doc. dr. Martina Reberšek, dr. med.
Sabina Senčar, dr. med., spec. gin. in por., zdravnik splošne medicine
lekt./Doc. dr. Cvetka Sokolov, lektorica angleškega jezika na Filozofski fakulteti UL
izr. prof. dr. Jože Starič, dr. vet. med., UL Veterinarska fakulteta
Andraž Stevanovski, mag. prof. slov. in dipl. južnoslavist
Urška Šalej, dr. dent. med.
Damir Škripec Larisseger, dr. dent. med.
mag. Tadej Tozon, učitelj strokovno teoretičnih predmetov, svetnik
Gregor Vesel, dr. dent. med.
Igor Vukasinović, ustavni pravnik
asist. dr. Žiga Zebec, raziskovalec, mikrobiolog
Jolanda Zelenko Arnuš, prof. razrednega pouka
Ira Zorko, arhitekt in ustanovitelj Zavoda za prostor kulture
Sindikat ZVIZ Sonce Slovenije

Prejšnji članekKolagen in koža
Naslednji članekKako pogasiti vnetja v ožilju?
Avtor Uredništvo navajamo povsod, kjer so članki sestavljeni iz več virov ali kjer avtor besedila ni znan oz. ni želel biti izpostavljen.

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj