Združeni za samooskrbo Slovenije

Teamwork harvesting fresh vegetables in the community greenhouse garden - Happy young people at work picking up organic vegetarian food - Focus on woman hands gloves - Healthy lifestyle concept

V Konzorciju za samooskrbo Slovenije že drugo leto združujemo moči Društvo Eko tim – nakupujmo skupaj, Društvo ekoloških pridelovalcev in predelovalcev Istre, Društvo Sončni grič, Društvo Mladi podjetnik in Društvo Ognjič, kot zunanji partner pa v projektu sodeluje še Društvo Sorško polje.

Čas je, da vam povemo, kaj smo v tem času naredili – in kaj vse še načrtujemo.

DRUŠTVO EKO TIM, NAKUPUJMO SKUPAJ

Kaj zmore tisoč združenih kupcev?

Projekt NAKUPUJMO SKUPAJ, ki ga izvaja Društvo Eko tim, kupce in kmetije združuje v skupnost. Njegov namen je spodbujati skupnostne nakupe ekoloških in lokalnih pridelkov, ki potekajo brez posrednikov. Eden od ciljev projekta je tudi neposredno povezati kmeta in kupca ter s povezovanjem in pomočjo širiti zavest o nacionalni samooskrbi.

V času delovanja konzorcija nam je uspelo združiti več kot tisoč kupcev in več kot šestdeset ponudnikov z različnih koncev Slovenije. Ob pomoči konzorcija smo samo s skupnostnimi nakupi kot sistemom kratke verige podprli številne kmetije po Sloveniji ter jim pomagali pri prodaji več deset ton raznovrstnih lokalnih in ekoloških pridelkov. Ponosni smo, da smo v okviru skupnostne akcije »Pomagajmo Petru, mlademu kmetu in pridelovalcu kakijev« podprli prodajo Petrovih pridelkov in tako omogočili nadaljnji razvoj njegove kmetije.

Društvo Eko tim si bo v prihodnosti prizadevalo širiti koncept skupnostnih nakupov, katerega namen je oblikovanje samooskrbne skupnosti, seveda čebodo razmere v zvezi z epidemijo covid-19 to dovoljevale. Načrtujemo tudi dejavnosti za vključevanje novih potrošnikov in kmetij, zbiranje naročil in nadaljnje akcije pomoči kmetom pri prodaji presežkov. Kmalu bomo pripravili anketo, s katero bomo preverili zadovoljstvo vseh deležnikov.

Zaradi izbruha epidemije bolezni covid-19 je bilo treba nekatere dejavnosti prilagoditi, tudi organiziranje skupnostnih nakupov. Na eni strani se je zaradi epidemije povpraševanje po ekoloških in lokalnih pridelkih zelo povečalo, na drugi pa so omejitveni ukrepi ovirali distribucijo, vendar smo se skupaj s partnerji konzorcija uspešno spoprijeli z vsemi ovirami.

Več informacij: (040) 552 836, [email protected], www.nakupujmoskupaj.si. / Uroš Bric

DRUŠTVO SONČNI GRIČ

Skupnostno življenje in samooskrba v praksi

Sončni grič je eden od primerov dobre prakse: manjša skupnost že tretjo sezono uživa predvsem sezonsko zelenjavo z domačih vrtov, sir, ki ga izdelajo iz mleka domačih koz, in jajca, ki jih znesejo domače kokoši. Pri tem jim pomagajo prostovoljci, večinoma mladi, ki tako pridobivajo praktično znanje in navdih za skupnostni model življenja, drugačnega od prevladujočega, ki v ospredje postavlja posameznika.

Prostovoljstvo je priložnost za učenje z delom. Na Sončnem griču prostovoljci v zameno za hrano in namestitev delajo približno 25 ur na teden. Poudariti velja, da prostovoljstvo ni in ne sme pomeniti, da so prostovoljci brezplačna delovna sila. Na Sončnem griču se vključujejo v proces samooskrbe in pomagajo pri pridelavi hrane, ki jo tudi sami uživajo.

Skupaj s prostovoljci občasno priskočimo na pomoč članom društva Ekoloških pridelovalcev Istre – Eko Istra. Tako smo jeseni 2019 pomagali mlademu kmetu Petru, ki mu je slabo vreme ogrozilo letino kakijev. Takrat je bilo treba v zelo kratkem času dobiti veliko obiralcev, saj smo le tako lahko pravočasno pospravili pridelek. Prostovoljci se radi vključujejo tudi v organizacijo dogodkov. Pomagajo pri pripravi prostora, izdelavi usmerjevalnih oznak in sorodnih dejavnostih, s katerimi lahko izrazijo svojo ustvarjalnost. Od začetka delovanja konzorcija so prostovoljci Sončnega griča prispevali 1600 delovnih ur, posvečenih samooskrbi.

Društvo Sončni grič je skupaj z Društvom Ognjič prevzelo organizacijo dogodka Samooskrbni dan na Stražiški tržnici. Dogodek bo 11. junija 2021, in sicer kot spremljevalni program rednega prevzema naročenih izdelkov v okviru skupnostnih nakupov, ki tam poteka vsak drugi petek v mesecu. Na stojnici bomo predstavili pridelke in izdelke zadruge Zemlja&Morje in tako obogatili običajno ponudbo. Del programa bo tudi predavanje Sanje Lončar o samooskrbi.

Več informacij: [email protected], https://sunnyhills-istria.eu / Manja Vrenko

DRUŠTVO OGNJIČ

Ne iščemo ovir, temveč priložnosti

Delo Društva Ognjič bralci naših novic verjetno najbolje poznate. V konzorciju nadaljujemo poslanstvo, ki smo mu zvesti že petnajst let. S predavanji, oddajami, članki, strokovno literaturo in predvsem z lastnim zgledom spodbujamo k večji samooskrbi na vseh področjih. Kljub koronski krizi so naša predavanja in videoprispevki o samooskrbi dosegli veliko več poslušalcev, kot bi jih v živo. Lani smo začeli pripravljati učna vrtova na dveh lokacijah, prenovili informacijsko središče zazdravje.net in postavili izobraževalni portal delavnice.zazdravje.net.

Sadovi naših prizadevanj so najvidnejši na slovenskih vrtovih. Ti so tudi pozimi čedalje bolj zeleni, na njih rastejo visoke grede in rastlinjaki, vse več ljudi obvlada samooskrbo z zdravilnimi zelišči.

Koronska kriza je resda upočasnila fizični razvoj samooskrbnih klubov, vendar je zagotovo okrepila zavedanje ljudi o potrebi po povezovanju in sodelovanju. Zato veselo načrtujemo še bolj povezovalne in vključevalne projekte, ki bodo samooskrbo in s tem tudi varnost Slovenije dvignili na še višjo raven.

SORŠKO POLJE, KDO BO TEBE LJUBIL, ČE BOM JAZ OB STRANI STAL?

V Društvu Sorško polje se zbirajo stari in mladi, začetniki in izkušeni, vsi pa so obenem drug drugemu mentorji.

Skupaj se lotevamo dela na vrtovih, ogledujemo si dobre prakse ekoloških in biodinamičnih kmetij, prirejamo predavanja, delavnice in kuharske delavnice, učimo se biodinamike, permakulture in umetnosti zbiranja semen. Organiziramo skupinsko naročanje pridelkov, tržnice, druženja in izmenjave izkušenj.

Naše poslanstvo je razširiti ekološko pridelavo na Sorškem polju in v okolici, porabnike ter vrtičkarje ozavestiti o pomenu zdrave pridelave ter iskanju lokalno in ekološko pridelane hrane, najmlajše pa prek vrtcev in šol privabiti na vrtove in v sadovnjake.

Letos smo postavili nov skupnostni vrt v Prašah, na katerem se vsako sredo po 16. uri srečujemo pri vrtnarjenju. Vrt je odprt za vse, ki so željni novih znanj in dobre družbe. Tam bodo za naše člane potekala tudi predavanja v naravi. Na svojih vrtovih v Prašah in Zbiljah ob primernih dnevih skupno pripravljamo biodinamične pripravke. V društvu že nekaj časa zori ideja o postavitvi skupnostnega rastlinjaka za zimsko pridelavo. Trenutno smo v fazi idejne zasnove rastlinjaka, ocenjevanja stroškov njegove postavitve in iskanja zainteresiranih posameznikov za prostor v tem rastlinjaku.

Ker na tržnicah v Mavčičah (vsak četrti petek v mesecu) in Stražišču (vsak drugi petek v mesecu) trenutno ne moremo organizirati spremljevalnega programa, potrošnike privabljamo s še kakovostnejšo in pestrejšo ponudbo pridelkov in predelkov. Pripravljamo tudi novo spletno trgovino, ki bo zanesljivejša in potrošniku prijaznejša: naročanje bo preprostejše in preglednejše. Z Mestno občino Kranj sodelujemo v projektu Botrinja, katerega cilj je mlade družine ozavestiti o pomenu uživanja najkakovostnejše hrane za otročnice, ki jo bodo lahko dobile pri ponudnikih na stražiški in mavčiški tržnici.

Ogled dobrih praks na Gorenjskem bomo junija opravili z lastnim prevozom, da se bomo izognili omejitvam pri vožnji z avtobusom. Tako bomo lahko kljub omejitvam izpeljali tradicionalno izobraževanje – prenos dobrih izkušenj biodinamičnih in ekoloških pridelovalcev na pridelovalce in vrtičkarje, željne novih znanj in védenj.

Spoznajte nas in se pridružite.

Več informacij: [email protected]. / Matjaž Jerala

DRUŠTVO EKOLOŠKIH PRIDELOVALCEV IN PREDELOVALCEV ISTRE

Tri tisoč zabojčkov istrskih dobrot

Društvo ekoloških pridelovalcev in predelovalcev Istre kot partner v konzorciju skrbi za promocijo in razvoj trajnostne lokalne samooskrbe na širšem območju Obale. Skupaj z zadrugo Zemlja&Morje smo razvili in izvajamo model lokalne oskrbe v obliki tedenske dostave ekoloških pridelkov in izdelkov na dom. Doslej smo dostavili že več kot tri tisoč zabojčkov.

Pripravljamo se, da model skupnostnih nakupov prenesemo tudi na Obalo. Upamo, da bomo lahko junija skupaj s partnerji začeli s tovrstnim delom. Obenem pripravljamo dogodek, ki ga nameravamo povezati z lokalno kulinariko, in sicer v obliki ponudbe zdrave, ekološke »ulične hrane«.

Marca je naše društvo priredilo srečanje organizacij, ki tržno povezujejo ekološke kmetije in delujejo na področju promocije ekološkega kmetijstva oziroma ekoloških živil. To je bilo prvo tovrstno srečanje, njegov namen pa je bil, da organizacije tesneje povežemo in tako spodbudimo trajnostno lokalno samooskrbo.

Več informacij: [email protected]. / Dane Podmenik

DRUŠTVO MLADI PODJETNIK

Tudi dobre ideje potrebujejo poslovno podporo

Zavod Mladi podjetnik, so. p., ponuja široko paleto storitev za podjetnike v različnih fazah poslovanja. Skladno z našim poslanstvom med ciljne skupine, s katerimi sodelujemo, spadajo nevladne organizacije, kamor sodijo tudi partnerji konzorcija za samooskrbo.

Naše naloge v okviru konzorcija so predvsem izobraževalne in svetovalne narave. Izpeljali smo dve izobraževanji o obdavčitvi in pravnih vidikih nepridobitnih organizacij. Za člane konzorcija smo pripravili tudi izobraževanje o skupinskem financiranju (crowdfunding). Za več organizacij, ki sodelujejo s člani konzorcija kot dobavitelji ali kako drugače, smo opravljali raznovrstne pravne storitve, kot sta pomoč pri registraciji blagovne znamke ter svetovanje na področju pridobivanja nepovratnih sredstev, formalne organizacije podjetja, obdavčitve ipd.

Pomemben del našega poslanstva je podpora tako imenovanim zagonskim podjetjem. Med njimi je tudi KOOPERATIVA 103, proizvodno-trgovska zadruga z omejeno odgovornostjo, ki se ukvarja s predelavo prehrambnih izdelkov, pri čemer namenja poudarek malim proizvajalcem hrane. Gre za izjemen primer obuditve nekoč pomembne prvine povezovanja podjetij v Sloveniji – zadružništva.

Dober primer je tudi podjetje Plan Z, d.o.o., visokotehnološko podjetje, ki se ukvarja z inovacijami na področju povečevanja samooskrbe, in sicer s povečevanjem rodovitnosti rastlin.

Več informacij: [email protected] / Borut Borštnik

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj