Odprto pismo Vladi RS glede sprememb Mednarodnega zdravstvenega pravilnika

2615

Maj 2024 – Posredujemo odprto pismo, ki ga je na Vlado RS naslovilo več kot 80 podpisnikov – akademikov, vidnih posameznikov in intelektualcev, ki si prizadevajo preprečiti potrditev t. i. pandemičnega sporazuma (CA+) oz. sprememb Mednarodnega zdravstvenega pravilnika na 77. Generalni skupščini Svetovne zdravstvene organizacije konec maja 2024.


Vlada Republike Slovenije
Gregorčičeva 20, 25
1000 Ljubljana

ODPRTO PISMO

Podpisani pozivamo vlado Republike Slovenije, naj na 77. Generalni skupščini Svetovne zdravstvene organizacije(SZO), ki bo potekala med 27. majem in 1. junijem letos v Ženevi, preko Službe za sodelovanje s SZO

ne potrdi t. i. pandemičnega sporazuma (CA+) in sprememb Mednarodnega zdravstvenega pravilnika (MZP).

Odločitev o tem, ali RS bo ali ne bo podpisala oziroma zavrnila ta pravna akta, je mogoče sprejeti šele na podlagi temeljite strokovne preučitve in javne razprave, v katero bodo enakopravno vključeni tako zagovorniki kot nasprotniki teh dokumentov. Vsako drugačno ravnanje bi bilo skrajno politično neodgovorno in v nasprotju s temeljnimi nacionalnimi interesi.

Javne razprave ni bilo in je pred zasedanjem Generalne skupščine SZO niti ne more biti, ker končni predlogi obeh pravnih dokumentov še niso izdelani. Delovna skupina, ki pripravlja predlog sprememb MZP, in mednarodno pogajalsko telo (INB), ki oblikuje pandemični sporazum, bosta po predvidevanjih zaključili s pogajanji šele v sredini maja 2024. Šele takrat bodo države članice dobile v pregled in presojo oba dokumenta. V izjemno kratkem času, ki bo ostal do začetka zasedanja Generalne skupščine, teh dokumentov ne bo mogoče odgovorno preučiti niti v ozkih strokovnih skupinah, nikakor pa ne bo mogoče organizirati javne razprave in izpeljati obveznega in obvezujočega demokratičnega procesa odločanja.

Predložitev pandemičnega sporazuma in sprememb MZP v potrditev na 77. Generalni skupščini SZO je nasprotju s pravnimi dokumenti same SZO, konkretno s 55. člen MZP, ki določajo, da je treba končne verzije novih pravnih aktov predložiti v razpravo štiri mesece pred začetkom Generalne skupščine. Če vodstvo SZO krši svoje statute, to ne sme biti razlog za to, da bi vlada RS kršila naše uzakonjene demokratične procedure. Če vodstvo SZO neodgovorno in morda celo zlonamerno pripravlja daljnosežne spremembe v naglici, to ni razlog, da bi hiteli tudi mi. Nasprotno!

Pri odločanju o tem, ali bo RS podpisala oziroma zavrnila nove pravne dokumente SZO (pandemični sporazum in spremembe MZP), sta nujni največja previdnost in vsa politična odgovornost, se pravi temeljita in tehtna presoja vseh vidikov predlaganih dokumentov in njunih možnih posledic v interdisciplinarnih strokovnih delovnih skupinah in vključujoči javni razpravi ter strogo upoštevanje demokratičnih pravil odločanja v dobro javnosti, saj predlagana dokumenta neposredno zadevata našo nacionalno suverenost in osnovne življenjske interese prebivalstva. Dotikata se zdravja in zdravstva, gospodarstva, izobraževanja, svobodnega delovanja družbe kot celote ter človekovih pravic in državljanskih svoboščin. Ne gre samo za našo svobodo in blaginjo. Dobesedno gre za naše zdravje in življenje.

Pripravljana dokumenta bosta pravno zavezujoča za države podpisnice. Generalni direktor SZO bo imel pooblastila za razglasitev izrednih razmer in ukrepov po lastni presoji. Stara maksima “necessitas non habet legem” pove, da v izrednih razmerah zakoni ne veljajo. Usodnih odločitev načeloma ni modro prepuščati posamezniku. Še toliko bolj to velja, ko gre za organizacijo, v kateri so si veliki zasebni ekonomski interesi prek financiranja pridobili nedopustno velik vpliv. V osnutkih omenjenih zakonskih aktov, ki so nam bili na razpolago, smo zaznali številne pravne zanke, nedoslednosti ali nedorečenosti in možnosti zlorabe.

Zato še enkrat pozivamo vlado Republike Slovenije, naj na 77. Generalni skupščini SZO ne potrdi t. i. pandemičnega sporazuma (CA+) in sprememb Mednarodnega zdravstvenega pravilnika (MZP).

V Ljubljani, 14.05.2024

Podpisniki v abecednem vrstnem redu:

1. prof.dr. Valentin Ažbe, izr.prof. na UL-FE, Predavatelj na FE
2. mag. Maja Bavdaž Gross, dr. vet.
3. prof. dr. Janez Bogataj, red.prof, etnolog in publicist
4. dr. Magda Čarman, zaprisežena sodna izvedenka
5. prof.dr. Andrej Demšar, red. prof. in prodekan na NTF
6. dr. Andrej Detela, fizik, znanstvenik in filozof
7. dr. Biljana Dušić, dr. med.
8. Saša Einsiedler OMM mentorica za osebni uspeh
9. prof. dr. Helena Gabrijelčič Tomc, red. prof. na NTF
10 prof.dr. Matjaž Gams, vodja Odseka za integralne sisteme na Institutu »Jožef Stefan«
11. doc.dr. Bernard Goršak, prijektni vodja
12. mag. Branko Gradišnik, pisatelj in prevajalec
13. dr. Karel Gržan, duhovnik, teolog, pisatelj, publicist
14. dr. Mateja Habinc, izr.prof., vodja Katedre za etnologijo na FF
15. Matjaž Hanžek, dipl.soc nekdanji varuh človekovih pravic
16. dr. Nada Hiti, dr. med.
17. dr. Aleš Hladnik, izr. prof. na NTF
18. i. prof.dr. Nikola Holeček, upokojeno raziskovalec
19. dr. Milan Hosta, predavatelj na Fakulteti za vede o zdravju
20. dr. Spomenka Hribar, filozofinja in sociologinja
21. dr. Biserka Ilin, dr. med., psihiatrinja, pedopsihiatrinja
22. Barbra Jermann, urednica revije Suzy
23. Franco Juri, slovenski politik in bivši poslanec v državnem zboru
24. Aurelio Juri, slovenski politik, novinar in bivši poslanec v državnem zboru
25. mag. Blaž Kavčič, bivši predsednik Državnega sveta RS
26. dr. Gregor Knafelc, dr. dent.med.
27.prof. dr. Spomenka Kobe, znanstvena svetnica na Institutu »Jožef Stefan«
28. Gorazd Kocijančič, filozof, pesnik in prevajalec
29. Zoran Kodela, odgovorni urednik TV EXODUS
30. Anton Komat, svobodni raziskovalec in pisatelj
31. dr. Miklavž Komelj, umetnostni zgodovinar in pisatelj
32. prof.dr. Igor Kononenko, predavatelj na Fakulteti za računalništvo 33. msc. Marjana Kos, raziskovalka
34. dr. Vesna Koželj Oblak, izr.prof. na Fakulteti za medicino
35. dr. Živan Krevel, dr.med., univ.dipl.biolog
36. mag. Marinka Kurilić, prof., upokojena direktorica oddelka za organizacijo na Banki Slovenije 37. Vesna Laissani, direktorica splošne knjižnice Ljutomer
38. dr. Uroš Lipušček, doktor političnih znanosti, novinar in politični publicist
39. Sanja Lončar, publicistka, urednica informacijskega središča ZAZDRAVJE.NET
40. Dr. Andrej Lukšič, izr.prof. na UL Fakulteti za družbene vede in dir. Inštituta za ekologijo
41. prof. dr. Maja Makovec, predavateljica na EF
42. dr. Tomaž Makovec, dr.med.
43. Erik Margan, Institut »Jožef Stefan«
44. mag. Eva Marn, dipl.jur mednarodno pravo
45. prof.dr. Dragan Marušič, bivši rektor Univerze na Primorskem
46. dr. Tomaž Mastnak, univ.dipl.soc., publicist in predavatelj
47. mag. Lucija Matič, dipl.m.s.
48. Tanja Matko, univ. dipl. iur., glavna urednica portala Planet lepote
49. dr. Petra Mihalek Novak, dr.med.
50. prof.dr. Rafael Mihalič, red.prof. na UL-FE, predavatelj na FE
51. prof. dr. Deja Muck, red.prof. na NTF
52. ddr. Matjaž Mulej zaslužni profesor na Univerzi v Mariboru
53. dr. Melani Musladin Pintar dr. med. spec
54. dr. Marko Novak, dr.med.spec.
55. doc.dr. Polona Petek, predavateljica in publicistka
56. dr. Sebastjan Piberl, dr. med.
57. mag. Vladimir Pirnat, dr.med., dipl.psiholog
58. mag. Alenka Plos, predavateljica na Ekonomsko-poslovni fakulteti
59. dr. Dušan Plut, zaslužni profesor Univerze v Ljubljani
60. Jure Pogačnik, univ.dipl.prav.,
61. dr. Andreja Popit, univ.dipl.ing.geol., raziskovalka
62. mag. Stanko Pušenjak, dr.med.
63. dr. Gregor Radonjič, red.prof., predavatelj na Ekonomsko-poslovni fakulteti
64. dr. Cvetka Ribarič, zaprisežena sodna izvedenka
65. Irena Rotar, predsednica EKOCI, Združenje za trajnostno prihodnost
66. dr. Majda Samastur, dr. med.
67. dr. Sabina Senčar, dr.med.
68. dr. Vida Sruk, predavateljica na Ekonomsko-poslovni fakulteti
69. dr. Marta Svetina Veder, zaprisežena sodna izvedenka
70. dr. Robert Šajn, znanstveni svetnik
71. dr. Simona Šarotar Žižek, red.prof., predavateljica na Ekonomsko-poslovni fakulteti
72. Jure Špiler, dipl.ing. fizike v pokoju
73. prof.dr. Jožef Štihec, red.prof. na UL-FŠ, Predavatelj na FŠ
74. dr. Katarina Vidner Ferkov, medicinska antropologinja
75. dr. Sašo Vinkovič, raziskovalec
76. dr. Srečko Vratuša, univ. dipl. inž. grad.
77. Tjaša Vuzem, dipl.germ, direktorica Zavoda CISP in direktorica KRONE PLUS, d.o.o.
78. dr. Urša Zabukovec, prevajalka in esejistka
79. Rok Zavrtanik, dipl.filozof, publicist in direktor Založbe Sanje
80. dr. Žiga Zebec, molekularni biolog
81. prof. dr. Matjaž Zwitter, dr. med.
82. dr. Mirjana Želježič, predavateljica na FF

Prejšnji članekKristalni jajček – pot do večne mladosti?
Naslednji članekPomen diagnostike v ajurvedi
Avtor Uredništvo navajamo povsod, kjer so članki sestavljeni iz več virov ali kjer avtor besedila ni znan oz. ni želel biti izpostavljen.

2 KOMENTARJI

 1. Spoštovani, Prisrčna Vam Hvala!
  Svoje upiranje vsemu izražam tudi s tem, da popolnoma ignoriram trgovine.
  Vsak misleči lahko pomaga na svoj način.
  Vse dobro želim, Angelca Čarni

 2. Hvala, ker se trudite. Podpiram in spoštujem ljudi, ki razmišljajo s svojo glavo in nam dajete upanje, da je vendarle še upanje. Sliši se, da se pripravlja nova pandemija, niti v prvi se nisem cepila, niti enkrat testirala. Pomagam pa po svojih močeh, kjer lahko.
  Prisrčen pozdrav,
  Mira Chvatal

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj