Odziv sindikata ZVIZ Sonce na aktualno problematiko

  Sporočilo za javnost sindikata Zaposleni v vzgoji in izobraževanju – ZVIZ Sonce Slovenije

  Ljubljana, 6. 8. 2021 – Uredba o izvajanju presejalnih programov iz dne 19.7.2021 predvideva izpolnjevanje PCT pogoja kot pogoja za opravljanje dela. Zahteva po izpolnjevanju PCT je neustavna, nezakonita, diskriminatorna in povsem nesprejemljiva. Zato bomo vsem članom ZVIZ Sonce nudili pravno in moralno podporo ob morebitni uveljavitvi tega pogoja. Že dosedanje testiranje zapovedano z odloki, predstavlja hudo kršitev vseh pravnih norm in prekomeren poseg v osebno integriteto in dostojanstvo posameznika. Uvajanje PCT pogoja kot pogoja za opravljanje dela je kršitev Ustave RS, Zakona o varstvu pred diskriminacijo in kršitev delavske zakonodaje in naših delovnih pogodb.

  Sindikat ZVIZ Sonce Slovenije je od delodajalcev in državnih organov neodvisna, demokratična in prostovoljna organizacija delavcev, ki v skladu z Ustavo RS, mednarodnimi akti in zakoni ter načeli pravne in socialne države uveljavlja in varuje delavske, socialne in ustavne pravice in interese svojih članov ter se bo zavzemala za izboljšanje delovnih razmer, delovnih pogojev in materialnega položaja svojih članov, ki so zaposleni v dejavnosti vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture.

  Sindikat ZVIZ se bo zavzemal za pobude svojega članstva, ki so v skladu z zakoni in ustavo RS in so nepolitične.

  V medijih in javnosti se pojavlja vse večje ugibanje glede testiranja zaposlenih v VIZ po 23. 8. 2021 povezano z Uredbo o izvajanju presejalnih programov iz dne 19.7.2021. Le ta predvideva izpolnjevanje PCT pogoja kot pogoja za opravljanje dela. Zaposleni v VIZ, ki niso prebolevniki ali cepljeni, naj bi se samoplačniško testirali trikrat tedensko.

  Stališče Sindikata ZVIZ Sonce Slovenije glede zgoraj navedene Uredbe je jasno, v skladu s spodaj zapisanim bomo v prihodnje tudi delovali:

  Zahteva po izpolnjevanju PCT je neustavna, nezakonita in zato povsem nesprejemljiva. Zato bomo vsem članom ZVIZ Sonce nudili pravno in moralno podporo ob morebitni uveljavitvi tega pogoja. Že dosedanje testiranje zapovedano z odloki, predstavlja hudo kršitev vseh pravnih norm in prekomeren poseg v osebno integriteto in dostojanstvo posameznika.

  Glede na to, da je ustavno sodišče že decembra lani presodilo, da je nujno vse ukrepe tedensko presojati in njihovo podaljševanje utemeljiti, smo se na osnovi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) že maja 2021 s številnimi vprašanji in dopisi obrnili na NIJZ, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in vodjo posvetovalne skupine dr. Matejo Logar z zahtevo po tem, da nam podajo informacije javnega značaja povezane s testiranji zaposlenih v VIZ:

  • kriterije presojanja ukrepa testiranja zaposlenih,
  • odstotek pozitivnih na vsakem tedenskem presejalnem testiranju s hitrim testom,
  • odstotek v nadaljevanju potrjeno pozitivnih s testi PCR in
  • ugotovitve analiz omenjenih testiranj.

  Zanimivo: nobena od navedenih institucij s temi podatki ne razpolaga oziroma nam jih vse do danes ni predložila!

  Uvajanje PCT pogoja kot pogoja za opravljanje dela je kršitev Ustave RS, Zakona o varstvu pred diskriminacijo in kršitev delavske zakonodaje in naših delovnih pogodb. Ob tem, da delavec nikakor ne more in ne sme nositi stroškov povezanih z varovanjem zdravja pri delu (ZVZD – 1, 14. člen). Testiranje vsakih 48 ur je neposredna prisila. Prisila pa je kaznivo dejanje in se kazensko preganja.

  V Zakonu o varstvu pred diskriminacijo (ZVarD) je v 4. členu diskriminacija opredeljena:

  (1) Diskriminacija pomeni vsako neupravičeno dejansko ali pravno neenako obravnavanje, razlikovanje, izključevanje ali omejevanje ali opustitev ravnanja zaradi osebnih okoliščin, ki ima za cilj ali posledico oviranje, zmanjšanje ali izničevanje enakopravnega priznavanja, uživanja ali uresničevanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin, drugih pravic, pravnih interesov in ugodnosti.

  (2) Diskriminacija zaradi katere koli osebne okoliščine je prepovedana. Bistvena diskriminacija oziroma neenakost je v tem, da se tistim, ki ne gredo na testiranje preprečuje delo, to pa je poseg v ustavno pravico do svobode dela iz 49. člena Ustave RS.

  ZVarD, 5. člen, (enako obravnavanje):

  (1) Enako obravnavanje pomeni odsotnost neposredne in posredne diskriminacije zaradi katere koli osebne okoliščine osebe, kakor tudi odsotnost katerega koli drugega ravnanja, ki v skladu s tem zakonom pomeni diskriminacijo.

  (2) Enako obravnavanje v skladu s tem zakonom je zagotovljeno tudi:
  –   osebi, ki je dejansko ali pravno povezana z osebo z določeno osebno okoliščino,
  –   osebi, ki je diskriminirana zaradi napačnega sklepanja o obstoju določene osebne okoliščine.

  V sindikatu ZVIZ Sonce zato ne pristajamo na pogoj PCT kot pogoj za delo, ker Ustava RS in zakon tega ne določata kot pogoj za delo.

  Prav tako se izrekamo ob vse večjih pritiskih za cepljenje. Argument stroke in vlade RS, da uvaja samoplačniško testiranje, ker so na voljo brezplačna cepiva, je namerno, neresnično zavajanje in ustvarjanje pritiska, da bi se ljudje »prostovoljno« cepili. Cepljenje mora biti svobodna izbira vsakega posameznika, kar nam omogoča 17. člen Ustave RS (nedotakljivost človekovega življenja) – Človekovo življenje je nedotakljivo, 35. člen (varstvo pravic zasebnosti in osebnostnih pravic) – Zagotovljena je nedotakljivost človekove telesne in duševne celovitosti, njegove zasebnosti ter osebnostnih pravic, Splošna deklaracija človekovih pravic; 7. člen: Vsi so enaki pred zakonom in vsi imajo brez kakršnegakoli razlikovanja pravico do enakega pravnega varstva. Vsi imajo pravico do enakega varstva pred sleherno diskriminacijo, ki bi kršila to deklaracijo, kakor tudi pred vsakršnim spodbujanjem k takšni diskriminaciji.

  Zato ostro nasprotujemo vsakemu prisiljevanju in pogojevanju!

  Zavzeli se bomo za vsakega člana našega sindikata, ki bo na osnovi temeljnih človekovih pravic in svoboščin, pravice do svobodnega odločanja o svojem telesu in na podlagi Ustave RS sklenil, da na te pogoje in vse, kar ogroža njegovo eksistenco, ne bo pristal.

  Prejšnji članekPrepovedano zdravilo
  Naslednji članekOgnjič – ognjeni cvetovi, ki nežno negujejo kožo

  1 komentar

  1. Cepljenje bi lahko bilo obvezno, če bi bili izpolnjeni pogoji iz 26. člena Oviedske konvencije. Prepoved referenduma je dokaz, da pogoji niso izpolnjeni.

  PUSTITE KOMENTAR

  Prosim vnesite svoj komentar!
  Prosimo, vnesite svoje ime tukaj