Prepoved uporabe pitne vode za kmetijske potrebe?

603
field namakanje polje krompir

29. julij 2022 – Potem ko so v obalni družbi Rižanski vodovod Koper v začetku julija razglasili omejitev uporabe pitne vode, so se v posebni stiski znašli kmetje, saj je poleg prepovedi pranja avtomobilov, polnjenja bazenov, zalivanja zelenic ipd. prepovedana tudi uporaba pitne vode za namakanje kmetijskih površin. So kmetje res manj pomembni porabniki vode v državi?

Ne zaliti v tem primeru za mnoge kmetije, ki jim je to osnovna dejavnost, lahko predstavlja propad kmetije, izgubo tako poletnega kot tudi jesenskega pridelka. Ogroženi pa so tudi trajni nasadi. Se bomo spametovali ali bomo jedli “bone”?

V nadaljevanju objavljamo odprto pismo predsednika Združenja sonaravnih kmetov Slovenije.

Spoštovani minister na MOP in gospa ministrica na MKGP!

Kot predsednik Združenja zakupnikov kmetijskih zemljišč Slovenije in kot predsednik Združenja sonaravnih kmetov Slovenije, tudi v vlogi koordinatorja Civilne iniciative za pitno vodo Slovenije, se po posvetu z našimi člani obračam nujno na vas v upanju, da nas boste upoštevali vsaj vi po tej usodni odločitvi vodstva RVK (Rižansko vodovod Koper) in vodstva MOK (Mestna občina Koper), ki sta že prejšnji petek prepovedala uporabo vode iz kmetijskih priključkov za kmetijske potrebe. Dovolili so pa nadaljnjo uporabo za ostalo gospodarstvo, s priporočilom, da naj zmanjšajo za 30 %.

Vsa vodstva občine Koper v zadnjih desetletjih imajo zelo zaničevalen odnos do kmetijcev v MOK. Že dejstvo, da so tržnim kmetijam (tistim, ki pridelujejo in prodajajo svoje blago na trgu – torej za prebivalstvo) na hrvaški strani pustili normalno uporabo vode za kmetijske potrebe, tudi iz priključkov, pove, da se oni zavedajo pomembnosti domače pridelave vrtnin in sadja.

Vodstva občin v Sloveniji, zlasti v MOK, ki ima glavno besedo na RVK, pa vse to ignorirajo.
Že samo dejstvo, da registrirane kmetije, ki so udeležene v uradnem Programu razvoja podeželja MKGP in RS v okviru skupne kmetijske politike EU, imajo registrsko številko “KMG-MID ….št…”, pove jasno, da gre za kmetijsko gospodarstvo (KMG) – torej tržno enoto, ki svoje pridelke prodaje za druge uporabnike, ne le zase.

Torej spadamo v gospodarstvo, temu so pa samo “priporočili”, da naj zmanjša porabo vode (celo pitne vode za zelo umazane industrijske namene, nato pa ta voda konča v morju in ga krepko onesnažuje) za tretjino.

Tudi mi moramo torej biti ABSOLUTNO OBRAVNAVANI KOT SKUPINA GOSPODARSTVO, s podobnimi omejitvami, torej največ eno tretjino manj.

Druga skupina kmetijskih vodnih priključkov pa so občani, ki so si ta priključek uredili le za lastne potrebe in niso registrirani kot KMG… pri ARSKTRP. Za te je razumljivo, da je lahko strožji kriterij v tako hudi krizi z vodo.

Saj tudi samo MKGP in vlada RS sedaj poudarjajo politiko vse večje samooskrbe RS z lastnimi pridelki in hrano za prebivalstvo.
Gre pa tudi za obstoj in preživetje mnogih tržnih kmetij (torej z KMG registracijo pri agenciji…) v hribih, ki prodajajo na tržnicah ali zadrugam v RS svoje pridelke, kar je tudi možno preveriti na hitro.

Sedaj je čas za sejanje in presajanje jesenskih in zimskih kultur, sedaj najbolj rodijo poletne kulture, ki že tako zaradi hude nadpovprečne vročine umirajo, sedaj pa so ostale še brez zalivanja v najhujšem času. Zastonj so izgovori vodstva RVK, da naj kmetijci poiščejo izvire v okolici – na hribih je zelo malo ali nič izvirov vode, tisti, ki pa so, so pa že skoraj vsi usahnili. Pa tudi po dolinah ni več vode, Rižana in Dragonja sta že dalj časa na minimumu ali prazni.

Če vode, četudi za 30 % zmanjšane, ne bo, bo konec eksistence za marsikoga s kmetijskim priključkom.

Še bolj odločilno pa je dejstvo, da je direktor RVK nam na sestanku dan pred vami na sedežu RVK povedal, da je kmetijstvo zelo majhen porabnik vode, morda le pol odstotka ali manj, je celo povedal nam.
Pa so nas skupaj z vodstvom MOK vseeno neupravičeno vrgli v prepoved uporabe že v prvih ukrepih, torej v isto skupino, kot je zalivanje zelenic, fontane, pranje avtomobilov, pranje ulic, bazeni z vodo itd.

TUDI TO POVE, DA NIMAJO NITI NAJMANJŠEGA SPOŠTOVANJA IN UPOŠTEVANJA NAS, TRŽNIH KMETIJCEV V SLOVENIJI.

Zatorej vas, minister na MOP, in vas, ministrica na MKGP, prosimo, da nam vsaj vi omogočite četudi za 30 % zmanjšano dobavo nujne vode za to prehodno obdobje – resne padavine so napovedane šele v septembru, do takrat in tudi že kmalu, pa bi utrpele te tržne gospodarske kmetije v Sloveniji nepopravljivo škodo in uničenje ter bi bil zelo ogrožen njihov obstoj, saj se bodo kmalu sadili tudi pomladanski pridelki.

Prosimo vas torej, da nam pomagate vsaj vi na MOP in MKGP tokrat, pred skoraj popolnim zlomom nas mnogih tržnih kmetij na kmetijskih priključkih.

Naša poraba vode iz RVK je res zanemarljiva v primerjavi z velikansko porabo Luke Koper, ki, kot je na srečanju z vami predvčerajšnjim povedal župan MOK Aleš Bržan, porabi več vode kot vse prebivalstvo v vseh 4 občinah.

Na vas osebno se obračamo, ker samo izvedeli zjutraj po radiu, da je g. Bržan že oddal predlog ukrepov brez nas, čeravno smo ga na sestanku pred vsemi, tudi vami, prosili, da želimo sodelovati pri pripravi novih ukrepov.
Oni lahko mirno prihranijo ogromno vode pri Luki Koper, če samo za mesec ali dva Luki priporočajo, da naj začasno preneha pretovarjati razsute tovore, ki jih je ogromno, tudi polniti ladje s pitno vodo itd.

Podobno je s hoteli, ki so mnogi že presegli rekorde iz 2019 – bodo imeli pač malo manj dobička, sezona pa bo zelo dolga in bodo skoraj na istem.
Saj smo na sestanku tudi z vami povedali, da je v Ustavi RS zagotovljena pravica državljanov do pitne vode, to ste tudi vi zelo pozitivno spomnili župane, da naj upoštevajo, pa tudi škoda pri redukcijah vode za prebivalstvo, bi bila zelo visoka in nepredvidljiva, ne le materialna za RVK, tudi na zdravju za prebivalstvo, zaradi pitja oporečne vode, četudi pomotoma.
Moram dodati, da imamo že danes zadimljen celo MOK, tudi dalje, zaradi dima požarov v Italiji v bližini, kar bo že načelo zdravje mnogih ljudi, posebno starejših, kdo ve, kdaj se bo to razčistilo ali bo prišlo še novo breme v ozračje.

Prosimo vas torej, da pri pregledu ukrepov, predlaganih s strani županov, vsaj vi upoštevate naš predlog, da za tržne kmetovalce (s KMG registracijo pri agenciji) ostane voda v uporabi, najmanj kot za ostalo gospodarstvo (torej do ene tretjine zmanjšana), da ne pride do nepopravljive škode, ki bi lahko trajala že tudi za pomladanske pridelke. In da tudi ne bi bilo še večje pomanjkanje hrane v RS, saj bo tudi uvoz bistveno manjši, ker sta suša in škoda tudi v največjih naših uvoznih državah (Italija, Španija …).

Prijazno vas pozdravljamo in prosimo za vsaj vašo pozitivno odločitev.

Jožef Horvat, Koper, za ZZKZSI in za ZSKS in za CI za pitno vodo

Prejšnji članekKako zatreti plesen na plodovkah?
Naslednji članekLahko Evropa nahrani samo sebe?
Avtor Uredništvo navajamo povsod, kjer so članki sestavljeni iz več virov ali kjer avtor besedila ni znan oz. ni želel biti izpostavljen.

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj